Incest

Incest je sexuální aktivita, která je prováděna mezi blízkými příbuznými. Je považován za tabu a zakázán – dokonce i zákonem. Incest se může odehrát mezi sourozenci nebo mezi rodičem a jeho potomkem. Může se jednat o osoby stejného i různého pohlaví. Blízké osoby jsou dle zákona definováni jako blízcí příbuzní, mezi kterými nemůže vzniknout legální manželství.

Incest dnes

To, že je incest tabu neznamená, že se i dnes neděje. Nejznámější novodobý příklad incestu pochází z Austrálie. Na základě udání od sociální pracovnice se police rozhodla prošetřit jednu rodinu žijící jihovýchodně od Sydney. Sice udání znělo, že děti nechodí do školy, pravdou ale bylo, že policie zjistila něco daleko horšího. Celá rodina čítala kolem 40 členů a incest prováděli už po čtyři generace. Sex spolu měli bratři, sestry, ale i strýcové, tety, neteře, dcery i otcové… zkrátka všichni se všemi.

Do jaké míry je incest normální?

Podle psychologů pravděpodobně do žádné. Sigmund Freud údajně prohlásil, že každý člověk má v sobě zakódované sklony k incestu, že se blízcí příbuzní přitahují. Dnešní vědci však toto tvrzení popírají a vyvracejí. Dle jejich tvrzení k sobě lidé, kteří spolu vyrůstají, mají sexuální odpor.

Následky incestu

První generace pocházející z incestu nemusí být nutně postižena žádnou vadou, to ovšem není pravidlo. Už zde mohou vznikat různé mentální a vývojové vady. Pokud se v incestu pokračuje i nadále, většinou už je nějak postižené.

Příkladem je třeba Hemofilie – špatná srážlivost krve.

Incest v historii

Velmi dobrý příklad následků incestu můžeme najít v historii u nám dobře známých Habsburků. Ti se dlouhá léta brali mezi sebou a vychovávali generace z čisté krve. Incestní deformace je na nich skvěle vidět – všichni šlechtici měli velmi výrazné předkusy a byl pro ně typický obrovský dolní ret. Dokonce ještě dnešní příbuzní Habsburků mají s předkusem problémy.

Incest v českém právu

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. v ustanovení § 188 hovoří o souloži mezi příbuzným v pokolení přímém (tj. děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) nebo se sourozencem, kterou trestá trestem odnětí svobody až na tři roky.

Více článků naleznete na našich stránkách otevrena.cz

Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru

Další zajímavé články

Je vám více než 18 let Stránky se sexuálním obsahem.