Zásady ochrany osobních údajů / cookies

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Firma MARCO, No 200 s.r.o., se sídlem Smilova 704, Zelené Předměstí,Pardubice (dále jen „správce“) je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vám níže poskytuje shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Firma MARCO, No 200 s.r.o. jako online magazín shromažďuje následující osobní údaje:

 

Identifikační údaje: Jméno a příjmení

Kontaktní údaje: Fakturační a doručovací adresa, Telefonní a e-mailový kontakt, Bankovní spojení

Název firmy, IČO, DIČ, sídlo firmy (pokud jste obchodní firma nebo podnikatel)

Údaje o poptávaných či zakoupených produktech a službách

Údaje z komunikace mezi Vámi a námi

 

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám sami vyplníte

 

Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit či změnit. Po úplném odhlášení (ze všech informačních kanálů) již Vaše poskytnuté kontaktní údaje k zasílání novinek a obchodních sdělení využívat nebudeme. Všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely je uchováváme po dobu 5 let od Vaší poslední objednávky. Protože jsme si plně vědomi toho, že získané údaje o tom, co Vás konkrétně zajímá, co se Vám líbí na našich webových stránkách a zpětná vazba, kterou nám aktivně poskytujete, mohou být vnímány jako citlivější data, ukládáme je pouze po dobu 2 let od doby, kdy taková data získáme.

 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje si neponecháme déle, než je nezbytné. Konkrétní doba závisí na několika podstatných faktorech:

 

Zda existuje právní (regulační) důvod pro jejich uchování (např. plnění ze smlouvy, plnění ze záruk, apod.), zkráceně proč je shromažďujeme

Jaké je jejich stáří, neboli doba nezbytná k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu.

Všeobecně lze říci, že data jsou z výše popsaných důvodů shromažďována na dobu přibližně 3 let, pro marketingové účely po dobu maximálně 5 let, k naplnění naší zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly po dobu 10 let nebo do doby než zákazník sám písemně požádá o vymazání svých dat z naší databáze. Pokud si přejete svá data smazat, zašlete nám prosím Vaši žádost doporučeným dopisem na adresu firmy. K výmazu dat (anonymizaci Vašich osobních údajů) dojte neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od doručení Vaší žádosti.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma MARCO, No 200 s.r.o. se zavazuje k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů, které jsou pro nás mimořádně důležité. Abychom uchovali údaje v bezpečí, používáme množství počítačových zabezpečovacích postupů, technologií a fyzických kontrol k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným zneužitím. Přístup udělujeme pouze našim zaměstnancům, kteří jej potřebují, aby mohli k Vaší plné spokojenosti vyřídit Vaši objednávku a vše s ní spojené. Zatímco podnikáme příslušná organizační a technická opatření, je nutné vzít na vědomí, že nemůžeme zaručit bezpečnost osobních údajů, které nám odesíláte prostřednictvím sítě internet.

 

VAŠE PRÁVA V SOULADU S NAŘÍZENÍM GDPR

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo odvolat souhlas se zpracováním v písemné formě doručené doporučeně na adresu správce osobních údajů (doporučená forma doručení písemnosti, aby se minimalizovalo riziko zneužití).

podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto případě bychom rádi dostali příležitost vyřešit Vaše případné stížnosti či námitky ke zlepšení našich služeb, nicméně máte právo si stěžovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, email posta@uoou.cz, www.uoou.cz

COOKIES

Naše webové stránky používají tzv. cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, tabletu, mobilním telefonu či jiném obdobném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči:

 

technická cookies – slouží k tomu, aby naše stránky fungovaly správně, a bez jejich použití se zpravidla neobejdeme,

funkční cookies – usnadňují Vám používání našich stránek, například abyste se nemuseli neustále přihlašovat nebo opakovaně nastavovat své preference (pokud zpracováváme Vaše heslo, je vždy zašifrované).

analytické cookies – nám pomáhají vylepšit naše stránky a nabídku produktů, z čehož ve výsledku těžíte Vy jako naši zákazníci. Analytické cookies jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Anonymizované cookies již nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, tedy žádné konkrétní osobě.

zjištění informací o prohlížení reklam tak, abychom Vám nenabízeli produkty a služby, o které nemáte zájem.

Při procházení našich webových stránek otevrena.cz zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, tj. nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby blokoval, resp. zakazoval či nepovoloval použití technologie cookies nebo povolit užívání jen některých cookies.

 

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které například přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookies třetích stran). Kupříkladu informace o navštívených stránkách mohou být využity k zobrazení a přizpůsobení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze jakkoliv identifikovat.

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma MARCO, No 200 s.r.o. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich následným zpracováním dle Vašich dispozic sjednaných na našich webových stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem poskytnout Vám, jako našemu váženému zákazníkovi, nejlepší služby.

 

Provozovatel webových stránek otevrena.cz:

IČO: 25945777

Je vám více než 18 let Stránky se sexuálním obsahem.